Hvorfor

Vi drukner i søppel og den eneste måten å bli kvitt søppelhavet er å kutte ned på søppelproduksjon.

Det er ikke så vanskelig å produsere mindre søppel. Her har vi laget en guide så du kan komme i gang i dag.

Vårt adopterte slagord er

REDUSER, GJENBRUK, RESIRKULER

Det vil si:

  1. senk forbruket
  2. bruk alt om igjen  (emballasje, klær, sko, møbler osv.)
  3. resirkuler avfallet som blir igjen etter at du har senket forbruket og gjenbrukt det som kan gjenbrukes.

Vi starter der det er naturlig for oss: med matemballasje!

HUSK Å TA MED EGEN EMBALLASJE TIL BUTIKKEN.